Контакт

Обратната връзка е много ценна за един автор. Ако харесвате книгите на Красимира Кубарелова, можете:

Красимира Кубарелова

За контакт с авторката

контакт Красимира 

WordPress | Aeros Theme | kubarelova